logo Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening

Alm. Bestemmelser:

Ridecentret er åbent for friridning for rideklubbens medlemmer.

Der kan ikke rides i ridehuset, når der er andre aktiviteter.

Ridecentret er lukket for friridning ved stævner.

Hal B er altid åbent for friridning, undtagen tirsdag kl. 16.15-18.30 samt under stævner.

Husk at læse "Ridehusreglement".


Vestermarie-Nylars Køre- & Rideforening, Skovgårdsvejen 21B, Vestermarie, 3700 Rønne